نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی زیارتی به مشهد مقدس

اردوی، تفریحی، زیارتی به مشهد مقدس

به همت مدیریت امور فرهنگی  و اجتماعی دانشگاه حدود 80 نفر از دانشجویان به اردوی زیارتی مشهد مقدس اعزام شدند.