نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی زیارتی به مشهد مقدس

برگزاری اردوی زیارتی به مشهد مقدس


اردوی، تفریحی، زیارتی به مشهد مقدس

به همت مدیریت امور فرهنگی  و اجتماعی دانشگاه حدود 80 نفر از دانشجویان به اردوی زیارتی مشهد مقدس اعزام شدند.