نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزارری مسابقه تای تلاش

مسابقه تای تلاش در دانشگاه برگزار شد

این مسابقه به همت دانشجویان انجمن علمی علوم قرآن و حدیث و آقای دکتر شکوری با شرکت 8 گروه از دانشجویان کار خود را آغاز کرد.

نتیجه این مسابقه در 31 اردیبهشت ماه اعلام  میشود.