نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزارری مسابقه تای تلاش

برگزارری مسابقه تای تلاش


مسابقه تای تلاش در دانشگاه برگزار شد

این مسابقه به همت دانشجویان انجمن علمی علوم قرآن و حدیث و آقای دکتر شکوری با شرکت 8 گروه از دانشجویان کار خود را آغاز کرد.

نتیجه این مسابقه در 31 اردیبهشت ماه اعلام  میشود.