نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کانون هلال احمر

بازدید کانون هلال احمر


 

بازدید کانون هلال احمر دانشگاه از مهد کودک بچه های ایران

به همت مدیریت فرهنگی و اعضاء کانون هلال احمر باز دید از مهد کودک بچه های ایران انجام شد 

هدف این بازدید آشنایی هر چه بیشتر کودکان به وسایل جعبه کمک های اولیه بود که با استقبال و اشتیاق حداکثر کودکان روبرو شد