نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از آیینه خانه

بازدید از آیینه خانه 

بنا به فراخور حضور دانشگاه های شرکت کننده در نمایشگاه مد، لباس و صنایع دستی بازدید از آیینه خانه مفخم بجنورد در روز دوم نمایشگاه برگزار گردید.