نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از آیینه خانه

بازدید از آیینه خانه


بازدید از آیینه خانه 

بنا به فراخور حضور دانشگاه های شرکت کننده در نمایشگاه مد، لباس و صنایع دستی بازدید از آیینه خانه مفخم بجنورد در روز دوم نمایشگاه برگزار گردید.