نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی

انجمن علمی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

مهتاب منفردی

دبیر انجمن

۲

صفورا خلیلی کیا

عضو

۳

فریده سعیدی راد

عضو

۴

فائزه محمدی

عضو

۵

مرجان رباطی

عضو

6

زهرا اسماعیل پور

عضو علی البدل