نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی

انجمن علمی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

فاطمه جان محمدی

دبیر انجمن

۲

زهرا سادات بیضایی

عضو

۳

الهام آسوده

عضو

۴

پریسا حسن زاده

عضو

۵

کیمیا مهدی پور

عضو

6

شیما سعیدی

عضو علی البدل

7

سمیرا آهنگر

عضو علی البدل