نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی

انجمن علمی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

سمانه یونسی فر

دبیر انجمن

۲

زهرا راشدی

عضو

۳

مهلا میری

عضو

۴

طیبه ملازحی

عضو

۵

مریم حصاری

عضو

6

زهرا احمدی

عضو

7

محدثه زینالدینی

عضو علی البدل

 

زهرا اوهندو

عضو علی البدل

 

زهره قربانی

عضو

 

فهیمه سالاری

عضو علی البدل

 

فاوزه چمک کهنی

عضو علی البدل

 

منیره عباسی

عضو علی البدل