نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی

انجمن علمی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

هانیه بایجیمی خورشاهی

دبیر انجمن

۲

نجمه باور نیا

عضو

۳

شیرین شعله شکور

عضو

۴

روشنک کاظمی سلیمی

عضو

۵

نفیسه رمضان نژاد

عضو

6

محدثه آیتی

عضو علی البدل

7

الهام هوشمند

عضو علی البدل