نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی

انجمن علمی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

مرضیه جوان (فیزیک مهندسی)

دبیر انجمن

۲

پریسا زری نصرت آبادی

عضو

۳

سحر خمر

عضو

۴

مریم احمدی

عضو

۵

سما داورزنی

عضو

6

فاطمه پسرک لو

عضو

7

فاطمه خادم

عضو

8

مریم سروده

عضو

9

مرضیه رضازاده

عضو

10

نسرین ثابت قدم

عضو

11

روژین حیدری

عضو

12

عادله ریگی

عضو

13

فاطمه امین نزاد

عضو

14

فاطمه گمرکی

عضو علی البدل

15

زینب محمدی

عضو علی البدل