نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی

انجمن علمی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

زینب سدیری

دبیر انجمن

۲

الهام حاجوی

عضو

۳

سمانه قران خوان حسینی

عضو

۴

زهرا پریشان

عضو

۵

فهیمه فلاح زاده

عضو

6

اسما ثنایی

عضو علی البدل

7

فاطمه محمدی

عضو علی البدل