نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی

انجمن علمی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

حدیث حیدری

دبیر انجمن

۲

ملیکا شادمهر

عضو

۳

فائزه جاویدی

عضو

۴

سحر گوهر پور

عضو

۵

فاطمه شفیعی

عضو

6

فائزه امانی

عضو علی البدل