نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء انجمن علوم قرآن و حدیث

اعضاء انجمن علوم قرآن و حدیث


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

الهه خدا پرست

دبیر انجمن

2

فائزه فاطمی

عضو

3

آی تکین قادری پور

عضو

4

فاطمه علی محمد پور

عضو

5

فائزه محمدی

عضو علی البدل

6

مهسا طوسیان

عضو علی البدل