نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء انجمن علمی گروه کامپیوتر

اعضاء انجمن علمی گروه کامپیوتر


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

تهمینه زاهدی

دبیر انجمن

۲

حمیرا ساحلی

عضو

۳

سحر ضمیریان

عضو

۴

شیرین معصومی

عضو

۵

مائده میر حسینی

عضو

6

آسیه یعقوبی 

عضو علی البدل

7

نسترن مرادی

عضو علی البدل