نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء انجمن علمی گروه حسابداری

اعضاء انجمن علمی گروه حسابداری


 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

مهتاب منفردی

دبیر انجمن

2

فائزه محمدی

عضو

3

فریده سعیدی راد

عضو

4

مرجان رباطی

عضو

5

نیلوفر صمدی

عضو علی البدل

6

زهرا اسماعیل پور

عضو علی البدل