نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعزام دانشجویان به سینما

اعزام دانشجویان به سینما


به مناسبت هفته دفاع مقدس به همت امور فرهنگی و اجتماعی در 13 شهریور 80 نفر از دانشجویان رابه سینما عمیق اعزام  نمود.