نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی سیاحتی به تفرجگاه اسفیدان

اردوی سیاحتی به تفرجگاه اسفیدان


اردوی سیاحتی به تفرجگاه اسفیدان در روز جمعه 15 یا 21 تیرماه (بنا به انتخاب حداکثری همکاران) به همراه خانواده، در صورت تمایل برای شرکت در این اردو، جهت ثبت نام به امور فرهنگی مراجعه نمائید