نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای آیین نامه پوششی دانشگاه

اجرای آیین نامه پوششی دانشگاه


اجرای آیین نامه پوششی دانشگاه

آیین نامه پوششی و حجاب دانشجویان از20 خرداد لازم الاجرا می باشد .