حدیث

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

الـرغبة فـى الـدنیـا تـورث الغم و الحزن والزهـد فـى الدنیا راحة القلب و البـدن
 

الـرغبة فـى الـدنیـا تـورث الغم و الحزن والزهـد فـى الدنیا راحة القلب و البـدن.
رغبت و تمایل به دنیا مایه غم و اندوه و زهد و بـى میلى به دنیا سبب راحتى قلب و بدن است. (تحف العقول، ص ۳۵۸)

یاداشت فرهنگی

امور فرهنگی و اجتماعی

آیین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه جشنواره ملی حرکت دانلود (488.3k)
آيين نامه كانون هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاهی دانلود (167.8k)
آیین نامه‌ تأسیس‌ و‌فعالیت‌ انجمن ها و‌اتحادیه های انجمن علمی دانشجویی دانلود (351.9k)
دستورالعمل اجرایی جشنواره نشریات دانشجویی دانلود (2,121.7k)
آیین نامه جشنواره قرآن و عترت دانلود (1,675.6k)
آیین نامه جشنواره ملی رویش دانلود (785.4k)
آیین نامه اردو های دانشجویی دانلود (1,270.4k)
آیین نامه نظارت بر نشریات دانشجویی دانلود (19.0k)
کرسی های آزاد اندیشی دانلود (52.8k)
آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانلود (357.9k)

Text to Identify

از این که در نظر سنجی شرکت می کنید سپاسگزاریم این نظرسنجی به منظور دریافت بازخورد از برنامه های فرهنگی انجام می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرسنجی برنامه های فرهنگی

Text to Identify

همکاران گرامی

خواهشمند است قبل از ارسال درخواست اختصاص سالن برنامه زمانبندی را از اینجا بررسی نمایید .

لازم به ذکر است ثبت درخواست های ارسالی در جدول زمانبندی ۲۴ ساعت پس از ارسال فرم صورت می پذیرد.

** دوشنبه ها ساعت ۱۲-۱۰( ساعت فرهنگی ) و هر روز هفته ساعت ۱۳:۳۰ -۱۲ امکان رزرو سالن وجود ندارد.

** امکان رزرو سالن اندیشه در ساعات غیر اداری وجود ندارد.

**  جدول رزرو سالن برای هفته بعد هر چهارشنبه بر روی سایت فرهنگی اطلاع رسانی می شود.

  برنامه رزرو سالن های فرهنگی در تیر ماه 99

واحد متقاضی

روز هفته

تاریخ برگزاری

عنوان برنامه

ساعت برگزاری

سالن

مدیریت فرهنگی

دوشنبه 16 تیرماه کارگاه تدبر در قرآن 13:15 سالن فرهنگ
           
 

 

Text to Identify