نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

                       

                                                   سرفصل های ارشد                                                      

 تعداد سوال     

 

   60              

زبان عمومی               

60           

زبان تخصصی(اموزش زبان انگلیسی)

  60            

زبان تخصصی (ادبیات انگلیسی)      

 60           

زبان تخصصی(مترجمی زبان انگلیسی)

         

گرایش ها=  1.اموزش زبان انگلیسی 

            2.ادبیات انگلیسی

                     3.مترجمی زبان انگلیسی

 

جزوات انجمن زبان

بانک جزوات انجمن علمی زبان انگلیسی
اسناد
عنوان توضیح دانلود
نحوه درست نقطه گذاری(کاماو...) دانلود (289.9k)
جزوه گرامر دانلود (1,220.3k)
جزوه «سیر در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 و 2» دانلود (3,894.9k)
1100واژه انگلیسی (مناسب برای کنکور ارشد و آزمون ها دانلود (714.6k)